Berater-Homepage von Olaf Schiege

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Der Vermittler ist gebundener Versicherungsvermittler gem. §34d GewO, bei der zuständigen IHK gemeldet und in das Vermittlerregister eingetragen.
Registrierungsnummer: D-DB9B-1MJMG-23 sowie die zuständige Behörde ist einsehbar unter https://www.vermittlerregister.info/recherche?a=suche®isternummer=D-DB9B-1MJMG-23

Vermittlerregister:
Anschrift: DIHK – Deutsche Industrie- und Handelskammer
Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 0180 6005850 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)
https://www.vermittlerregister.info/recherche
Registrierungsnummer: D-DB9B-1MJMG-23


Der Vermittler berät ausschließlich zu den Versicherungsprodukten der HUK-COBURG-Versicherungsgruppe, zu denen im Impressum abgebildeten Gesellschaften gehören, sowie zu Bausparprodukten. Der Vermittler erhält für die erfolgreiche Vermittlung eine Provision, die in der Versicherungsprämie enthalten ist, sowie, abhängig von weiteren Voraussetzungen, zusätzliche weitere Zuwendungen von der HUK-COBURG.

Im Fall von Beschwerden über den Vermittler oder das Versicherungsunternehmen können Sie sich an den Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin oder den Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin wenden, um das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch zu nehmen.

Berater-Homepage von Olaf Schiege
Was bedeutet das?

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Der Vermittler ist gebundener Versicherungsvermittler gem. §34d GewO, bei der zuständigen IHK gemeldet und in das Vermittlerregister eingetragen.
Registrierungsnummer: D-DB9B-1MJMG-23 sowie die zuständige Behörde ist einsehbar unter https://www.vermittlerregister.info/recherche?a=suche®isternummer=D-DB9B-1MJMG-23

Vermittlerregister:
Anschrift: DIHK – Deutsche Industrie- und Handelskammer
Breite Straße 29, 10178 Berlin, Telefon: 0180 6005850 (Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/Anruf)
https://www.vermittlerregister.info/recherche
Registrierungsnummer: D-DB9B-1MJMG-23


Der Vermittler berät ausschließlich zu den Versicherungsprodukten der HUK-COBURG-Versicherungsgruppe, zu denen im Impressum abgebildeten Gesellschaften gehören, sowie zu Bausparprodukten. Der Vermittler erhält für die erfolgreiche Vermittlung eine Provision, die in der Versicherungsprämie enthalten ist, sowie, abhängig von weiteren Voraussetzungen, zusätzliche weitere Zuwendungen von der HUK-COBURG.

Im Fall von Beschwerden über den Vermittler oder das Versicherungsunternehmen können Sie sich an den Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin oder den Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin wenden, um das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch zu nehmen.

Українські транспортні засоби в Німеччині

Ukrainian vehicles in Germany
Ukrainische Fahrzeuge in Deutschland

Виберіть свою мову

Please choose your language

Wählen Sie bitte Ihre Sprache


 

Страхування для українських транспортних засобів в Німеччині (прикордонна страховка)

Якщо Ви приїхали до Німеччини на власному транспортному засобі, Вам потрібно оформити обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності не пізніше 01 червня 2022 року. Це захищає Вас від претензій про відшкодування збитків, якщо Ви пошкодите інший автомобіль своїм транспортним засобом. На цій сторінці Ви можете дізнатися, як Ви можете довести наявність такого страхування або як Ви можете придбати такий вид страхування дешево в HUK-COBURG.

Можливе підтвердження наявності обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності

У вас є страхове покриття обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності, якщо Ви

 • Маєте дійсну Зелену карту (Міжнародну Страхову Карту) від Вашого українського страховика для Вашого транспортного засобу
 • або вже оформили прикордонну страховку, яка діє на місцевому та тимчасовому рівні в Німеччині.

У такому випадку Вам не потрібно нічого робити. Вам не потрібна додаткова страховка

Немає підтвердження наявності обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності

Можливість 1: отримати Зелену карту

Якщо можливо: зв’яжіться зі своєю українською автостраховою компанією та замовте діючу Зелену карту для свого транспортного засобу. З цим документом Ви отримуєте страховий захист (обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності) в Німеччині, а також у зазначений у карті країнах, якщо позначення країн не закреслені.

Можливість 2: оформити прикордонну страховку

Якщо у вас немає ні Зеленої карти, ні діючого прикордонного страхування, Ви повинні оформити прикордонну страховку не пізніше 01 червня 2022 року.

Тепер це можна зробити у нас: Ви можете легко отримати страхове покриття онлайн у нас з 01 червня 2022 року. І це стосується не лише обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності.

Короткий огляд:

 • Наше прикордонне страхування — це страховий пакет, який складається із обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності, часткового КАСКО та листа захисту автомобіля
 • Вихідна ціна в еквіваленті 10 євро на місяць *
 • Страхове покриття існує в межах географічних кордонів Європи та в неєвропейських зонах Європейського Союзу
 • Термін дії - не пізніше 31 травня 2023 року
   

Обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності

Обов'язкове страхування автоцивільної відповідальності покриває збиток, який Ви завдаєте іншим застрахованим транспортним засобам на суму до 100 мільйонів євро за пошкодження майна, тілесні ушкодження та фінансові збитки за кожну претензію (максимум 15 мільйонів євро на потерпілу особу).

Часткове КАСКО

Часткове КАСКО покриває пошкодження Вашого транспортного засобу. Таке страхування покриває пошкодження, наприклад, викликані градом, розбиттям скла, зіткненням з тваринами або крадіжкою.

Крім того, необхідно враховувати наступну інформацію:

 • У разі пошкодження ми виберемо станцію технічного обслуговування, де Ви зможете відремонтувати Ваш транспортний засіб (стосується лише легкових автомобілів).
 • У разі пошкодження Ви повинні самостійно сплатити частку в розмірі 300 євро.

Лист захисту транспортного засобу

Для автомобілів, мотоциклів і кемперів також додається лист захисту транспортного засобу. Лист захисту транспортного засобу – це допомога на ходу. Ми підтримаємо Вас у разі поломки або аварії з Вашим транспортним засобом.

Для оформлення прикордонного страхування у нас існують такі вимоги:

 • У Вас є адреса в Німеччині (наприклад, житло, квартира або подібне).
 • Ваш транспортний засіб має український номерний знак.
 • Ви використовуєте свій транспортний засіб лише в особистих цілях.

Якщо ці умови діють, подайте заявку на прикордонне страхування зараз.

У Вас залишилися питання?

Надішліть нам їх на електронну пошту: KR28Sonder@huk-coburg.de

* Ми припускаємо, що Ваш транспортний засіб придатний до експлуатації; існують недорогі способи перевірити безпеку дорожнього руху такими організаціями, як TÜV (Організація з технічного нагляду) і DEKRA.
Примітка: за певних умов Ви можете отримати пропорційний внесок на страхування автомобільної відповідальності як соціальну допомогу - зверніться до відповідального органу за місцем проживання.


Insurance for Ukrainian vehicles in Germany (frontier insurance)

If you came to Germany with your own vehicle, you will need motor third party liability insurance from 01/06/2022 at the latest. This insurance cover will protect you against any compensation claims raised if you cause damage to someone else with your vehicle. On this page you will learn how you can provide evidence of this insurance or purchase it from HUK-COBURG at a low price.

Proof of existing motor third party liability insurance possible

You have insurance cover for motor third party liability if

 • you have a valid Green Card (International Motor Insurance Card) for your vehicle from your Ukrainian insurer
 • or you have already taken out frontier insurance which is valid in Germany in terms of its geographical scope and period of validity.

In that case, you do not have to do anything else. You do not need any additional insurance.

No proof of existing motor third party liability insurance available

Option 1: Request a Green Card

If possible: Contact your Ukrainian motor insurer to request a valid Green Card for your vehicle. This document will prove that you have insurance cover (motor third party liability) in Germany as well as in any other countries listed, unless the country codes are crossed out.  

Option 2: Take out frontier insurance

If you do not have a Green Card nor an existing valid frontier insurance, you must take out frontier insurance by 01/06/2022 at the latest.

Our new offer: You can easily take out insurance with us online – with cover effective from 01/06/2022. And we offer more than just motor third party liability insurance.

A brief overview:

 • Our frontier insurance is an insurance package consisting of motor third party liability insurance, partial comprehensive insurance and breakdown assistance
 • Low price, equivalent to €10 per month *
 • Insurance cover is provided within the geographical borders of Europe and in the EU territories outside Europe
 • Maximum duration until 31/05/2023
   

Motor third party liability insurance

Motor third party liability insurance covers damage you cause to someone else with the insured vehicle, up to a maximum amount of €100 million per event for personal injury, property damage and pecuniary loss (up to €15 million per injured person).

Partial comprehensive insurance

Partial comprehensive insurance covers you for damage to your own vehicle. It will cover damage caused, for example, by hail, glass breakage, collisions with animals or theft

In addition, please note:

 • In case of an insured event, we will choose a repair shop where you can have your vehicle repaired (this only applies for passenger cars).
 • In the event of a claim, you will have to pay a share of €300 yourself.

Breakdown assistance cover

For passenger cars, motorcycles and camping vehicles, breakdown assistance cover is additionally included in your insurance. Breakdown assistance cover is there to help while you’re on the move. We will assist you if your vehicle has a breakdown or is involved in an accident.

Taking out frontier insurance with us is subject to the following conditions:

 • You have an address in Germany (for example, accommodation, apartment or similar).
 • Your vehicle has a Ukrainian registration number.
 • Your vehicle is used exclusively for private purposes.

If you meet these conditions, apply for frontier insurance now.

Do you have any questions?

You are welcome to get in touch with us by email: KR28Sonder@huk-coburg.de

* For this offer, we presume that your vehicle is roadworthy; there are inexpensive ways to have your vehicle’s roadworthiness checked by inspection organisations like TÜV or DEKRA.
Please note: Under certain conditions, you can get the pro rata premium for motor third party liability insurance refunded as a social security benefit – please contact the competent authority at your current location for this purpose. 


Versicherung für ukrainische Fahrzeuge in Deutschland (Grenzversicherung)

Wenn Sie mit Ihrem eigenen Fahrzeug nach Deutschland gekommen sind, dann benötigen Sie spätestens ab 01.06.2022 eine Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung. Sie schützt Sie vor Schadenersatzansprüchen, wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug Andere schädigen. Wie Sie diese nachweisen oder bei der HUK-COBURG günstig erwerben können, erfahren Sie auf dieser Seite.

Nachweis einer bestehenden Kraftfahrt-Haft­pflicht­versicherung möglich

Sie haben Versicherungsschutz in der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung, wenn Sie

 • eine gültige Grüne Karte (Internationale Versicherungskarte) von Ihrem ukrainischen Versicherer für Ihr Fahrzeug
 • oder bereits eine Grenzversicherung abgeschlossen haben, die in Deutschland örtlich und zeitlich gültig ist.

Dann besteht kein Handlungsbedarf. Sie benötigen keine extra Versicherung.

Kein Nachweis einer bestehenden Kraftfahrt-Haft­pflicht­versicherung vorhanden

Möglichkeit 1: Grüne Karte anfordern

Sofern möglich: Kontaktieren Sie Ihren ukrainischen Kfz-Versicherer und fordern Sie sich eine aktuelle Grüne Karte für Ihr Fahrzeug an. Mit diesem Dokument haben Sie Versicherungsschutz (Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung) in Deutschland und auch in den darin genannten Ländern, soweit Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind.  

Möglichkeit 2: Abschluss einer Grenzversicherung 

Haben Sie weder eine Grüne Karte noch eine bestehende, gültige Grenzversicherung, müssen Sie spätestens bis zum 01.06.2022 eine Grenzversicherung abschließen.

Bei uns jetzt möglich: Sie bekommen ganz einfach online bei uns ab 01.06.2022 Versicherungsschutz. Und das nicht nur in der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung.

Hier ein Kurzüberblick:

 • Unsere Grenzversicherung ist ein Versicherungspaket bestehend aus Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung, Teilkaskoversicherung und Autoschutzbrief
 • Günstiger Preis von umgerechnet 10 € pro Monat*
 • Versicherungsschutz besteht in den geografischen Grenzen Europas und in den nicht-europäischen Gebieten der EU
 • Laufzeit bis maximal 31.05.2023
   

Kraftfahrt-Haft­pflicht­versicherung

Die Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung deckt Schäden, die Sie Anderen mit dem versicherten Fahrzeug zufügen bis maximal 100 Millionen € für Sach-, Personen- und Vermögensschäden pro Schadenfall (max. 15 Millionen € pro geschädigte Person).

Teilkasko­versicherung

Die Teilkaskoversicherung kommt für Schäden an Ihrem Fahrzeug auf. Sie ersetzt Schäden z. B. durch Hagel, Bruch der Verglasung, Zusammenstoß mit Tieren oder Diebstahl

Zusätzlich sind folgende Hinweise zu beachten:

 • Im Schadenfall wählen wir eine Werkstatt aus, in der Sie Ihr Fahrzeug reparieren lassen können (gilt nur für Pkw).
 • Bei einem entstandenen Schaden müssen Sie einen Anteil von 300 € selbst übernehmen.

Autoschutzbrief

Bei Pkw, Motorrad und Campingfahrzeug ist zusätzlich auch ein Autoschutzbrief eingeschlossen. Der Schutzbrief ist Hilfe für unterwegs. Wir unterstützen Sie bei einer Panne oder einem Unfall mit Ihrem Fahrzeug.

Es gibt folgende Voraussetzungen für den Abschluss einer Grenzversicherung bei uns:

 • Sie haben eine Adresse in Deutschland (z.B. in einer Unterkunft, einer Wohnung oder Ähnlichem).
 • Ihr Fahrzeug hat ein ukrainisches Kennzeichen.
 • Sie nutzen Ihr Fahrzeug ausschließlich privat.

Treffen diese Voraussetzungen zu, dann beantragen Sie jetzt die Grenzversicherung.

Haben Sie noch Fragen?

Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail: KR28Sonder@huk-coburg.de

* Dabei unterstellen wir die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeugs; es gibt günstige Möglichkeiten, die Verkehrssicherheit bei Prüforganisationen wie TÜV und DEKRA prüfen zu lassen.
Hinweis: Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie den anteiligen Beitrag für die Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung als Sozialleistung zurückerstattet bekommen – bitte wenden Sie sich dafür an die zuständige Behörde Ihres Aufenthaltsortes.